Sobre Nosaltres

Amb la denominació Associació Canina Baix Montseny es constitueix aquesta entitat, regulada amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i els seus estatuts. Una entitat local sense anim de lucre, creada i domiciliada a Santa Maria de Palautordera (Valles Oriental) i amb numero d'identificació fiscal NIF: G66054966Els fins de l'associació són:

 • Fomentar la integració del gos en la comunitat.
 • Millorar la higiene i els mals hàbits d'amos i gossos en el municipi.
 • Educar a amos i gossos per evitar les males conductes i conflictes entre veïns amb animals i sense ells.
 • Procurar reduir l'abandonament de gossos en el nostre municipi.
 • Fomentar l'adopció d'animals.
 • Lluitar en contra del maltractament animal.
 • Fer més amena la convivència entre  gossos i persones, treballant junts per l'acceptació dels nostres gossos des de l'educació i el respecte.


Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents:

 • Cursos, seminaris i xerrades relacionades en el món del gos.
 • Sortides en grup amb els nostres gossos.
 • Serveis de passejador / cuidador caní.
 • Descomptes importants en clíniques veterinàries i tendes especialitzades en accessoris i alimentació per als nostres amics.
 • I un munt d'activitats que hi posarem a la vostra disposició per gaudir dels nostres gossos.

ESTATUTS ASSOCIACIÓ CANINA BAIX MONTSENY
ESTATUTS ASSOCIACIO CANINA Baix Montseny.pdf (69.78KB)
ESTATUTS ASSOCIACIÓ CANINA BAIX MONTSENY
ESTATUTS ASSOCIACIO CANINA Baix Montseny.pdf (69.78KB)